Bơm tiêm 1ml

HOT

Bơm tiêm 1ml 30G

0 ₫

Bơm tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 1ml 30G

Mã hàng hóa: BT1I-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng
HOT

Bơm tiêm 1ml 26G

0 ₫

Bơm tiêm  sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 1ml

Mã hàng hóa: BT1-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng