Dây truyền dịch

Bộ dây truyền dịch

0 ₫

Bộ dây truyền dịch (Y – tube) VINAHANKOOK 20 giọt/ml

(Bộ dây truyền dịch vô trùng (có kim truyền) sử dụng một lần)

Mã hàng hóa: DTD-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Tiêu chuẩn công bố: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và ISO 8536-4

Mua hàng