gmp-good-manufacturing-practices.pdf

Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý trang thiết bị y tế
09:23 - 29/12/2017

nghi-dinh-36-2016-nd-cp-cua-chinh-phu.pdf

GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

10:49 - 11/06/2021

giay-dang-ky-luu-hanh.pdf

Phân loại trang thiết bị y tế

Bản phân loại trang thiết bị y tế công ty. Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích khi chưa có sự cho phép.
17:30 - 16/12/2019

phan-loai-trang-thiet-bi-y-te.pdf

PROFILE VIHANMEDICO

The document was compiled to introduce the company's products and services
11:03 - 15/05/2019

profile-vihanmedico.pdf

TCVN ISO 13485:2017/ ISO 13485:2016

Nghiêm cấm sử dụng tài liệu sai mục đích.  
14:56 - 07/12/2018

tcvn-iso-13485-2017-iso-13485-2016.pdf

TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015

Nghiêm cấm sử dụng tài liệu sai mục đích.
14:52 - 07/12/2018

tcvn-iso-9001-2015-iso-9001-2015.pdf

Kết luận thanh tra việc hoạt động tiêm chủng

Kết luận thanh tra việc hoạt động tiêm chủng
11:06 - 20/03/2018

ket-luan-thanh-tra-viec-hoat-dong-tiem-chung.pdf

Báo cáo Công tác Y tế tháng 02 năm 2018

Báo cáo Công tác Y tế tháng 02 năm 2018
11:02 - 20/03/2018

bao-cao-cong-tac-y-te-thang-02-nam-2018.pdf