gmp-good-manufacturing-practices.pdf

dang-ky-luu-hanh-kim-tiem.pdf

dang-ly-luu-hanh-kim-truyen-tinh-mach.pdf

dang-ky-luu-hanh-bom-insulin.pdf

dang-ky-luu-hanh-bo-day-truyen-dich.pdf

dang-ky-luu-hanh-bom-tiem.pdf

Phân loại trang thiết bị y tế

Bản phân loại trang thiết bị y tế công ty. Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích khi chưa có sự cho phép.
17:30 - 16/12/2019

phan-loai-trang-thiet-bi-y-te.pdf

PROFILE VIHANMEDICO

The document was compiled to introduce the company's products and services
11:03 - 15/05/2019

profile-vihanmedico.pdf

TCVN ISO 13485:2017/ ISO 13485:2016

Nghiêm cấm sử dụng tài liệu sai mục đích.  
14:56 - 07/12/2018

tcvn-iso-13485-2017-iso-13485-2016.pdf