Giới thiệu

Hiển thị

14:25 - 11/12/2017

Tiềm lực Vihanmedico

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển VIHANMEDICO không chỉ mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn quốc mà còn tiến xa hơn ra thị trường nước ngoài.

Xem thêm

14:03 - 11/12/2017

Văn hóa Vihanmedico

Công ty luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Xem thêm

14:02 - 11/12/2017

Tầm nhìn sứ mệnh

Chất lượng hàng đầu - Tiêu chuẩn quốc tế Cung cấp giải pháp có hiệu quả cao đối với sức khỏe cộng đồng

Xem thêm

14:01 - 11/12/2017

Giới thiệu tổng quan

Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay VIHANMEDICO đã xây dựng hệ thống Đại lý phân phối trải rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước...

Xem thêm