VIHANMEDICO

Kim tiêm 20G x 1 1/2

0 ₫

Kim tiêm nhựa sử dụng một lần VINAHANKOOK các cỡ

Mã hàng hóa: KT-VH

Dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm hoặc dùng để lấy máu, lấy thuốc.

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng

Kim tiêm 18G x1 1/2

0 ₫

Kim tiêm nhựa sử dụng một lần VINAHANKOOK các cỡ

Mã hàng hóa: KT-VH

Dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm hoặc dùng để lấy máu, lấy thuốc.

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN

Mua hàng
HOT

Bơm tiêm 50ml

0 ₫

Bơm tiêm  sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 50ml

Mã hàng hóa: BT50-KT-VH / BT50-BA-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng
HOT

Bơm tiêm 20ml

0 ₫

Bơm tiêm  sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 20ml

Mã hàng hóa: BT20-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng
HOT

Bơm tiêm 10ml

0 ₫

Bơm tiêm  sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 10ml

Mã hàng hóa: BT10-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng
HOT

Bơm tiêm 3ml

0 ₫

Bơm tiêm  sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 3ml

Mã hàng hóa: BT3-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng
HOT

Bơm tiêm 1ml 30G

0 ₫

Bơm tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 1ml 30G

Mã hàng hóa: BT1I-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng
HOT

Bơm tiêm 1ml 26G

0 ₫

Bơm tiêm  sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 1ml

Mã hàng hóa: BT1-KT-VH

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN 5903:1995

Mua hàng