Sự kiện chuyên ngành

Sự kiện chuyên ngành

Hiển thị

09:49 - 12/12/2017

Cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh phải là...

Cải tiến chất lượng hay để bệnh nhân lựa chọn bệnh viện khác là nội dung được đưa ra tại Hội nghị thường niên Câu...

Xem thêm

09:30 - 12/12/2017

Công văn số 1154/KCB-QLCL ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Cục...

Thực hiện Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 và Công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016, trong thời gian qua các Sở Y tế...

Xem thêm