Vận chuyển giao nhận

Vận chuyển giao nhận

17:02 - 11/12/2017

Chính sách này là một phần của quy chế hoạt động thương mại điện tử của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế VINANHANKOOK, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển tốt nhất với mức phí cạnh tranh cho tất cả các đơn hàng mà Quý khách đặt với chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc với chính sách giao hàng cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK (Sau đây gọi là VIHANMEDICO)

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm được cung cấp tại VIHANMEDICO

2.2 Khu vực áp dụng:

Tại kho Hà Nội

Theo quy định của công ty, hàng hóa được giao tới cửa kho của khách hàng.

Hàng hóa vận chuyển được đảm bảo các điều kiện an toàn trên xe và không bị hư hại khi giao cho khách hàng.

Đối với kho Khách hàng

Công ty chỉ giao hàng tại cửa kho của đại lý, nhà phân phối.

Các yêu cầu về bảo quản, sắp xếp hàng hóa tại cửa kho của khách hàng được thực hiện theo chỉ dẫn trên thùng và các quy định của bên khách hàng.

Tại kho dự trữ Hồ Chí Minh

Theo quy định, khách hàng sẽ nhận hàng tại của kho của công ty.

Công ty có nhân viên quản lý kho và phụ trách xuất nhập căn cứ vào hóa đưn bán hàng.

Giao nhận tại các khu vực khác theo thỏa thuận

3. NỘI DUNG

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm, hàng hóa:

Chúng tôi thực hiện dịch vụ giao nhận miễn phí cho khách hàng ở các khu vực được quy định tại mục 2.2

Đối với các đơn hàng dự án, hàng hóa ĐẶC THÙ có phạm vi giao hàng trên khoảng cách địa lý xa, nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp thỏa thuận thời gian giao hàng với khách hàng.

Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

Thời gian giao hàng: từ 8h30 đến 17h30 tất cả các ngày trong tuần.