TCVN ISO 13485:2017/ ISO 13485:2016

TCVN ISO 13485:2017/ ISO 13485:2016

14:56 - 07/12/2018

Nghiêm cấm sử dụng tài liệu sai mục đích.

 

TCVN ISO 13485:2017/ ISO 13485:2016 số chứng nhận ISO 023.18.14

Giấy chứng nhận được cấp và áp dụng trong phạm vi: Sản xuất và cung ứng bơm tiêm, kim tiêm, kim truyền tĩnh mạch và dây truyền dịch sử dụng một lần của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vinahankook.