Quy Trình Tuyển Dụng

Quy Trình Tuyển Dụng

Quy Trình Tuyển Dụng

13:55 - 12/12/2017

VIHANMEDICO không chỉ đánh giá cao những cá nhân có năng lực chuyên môn mà còn tìm kiếm những con người biết chia sẻ và đồng hành cùng những giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng tới. 

Chính Sách Tuyển Dụng
Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
Văn Hóa Công Ty
Môi Trường Làm Việc

VIHANMEDICO không chỉ đánh giá cao những cá nhân có năng lực chuyên môn mà còn tìm kiếm những con người biết chia sẻ và đồng hành cùng những giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng tới. Với mục tiêu lựa chọn được những ứng viên phù hợp nhất, chúng tôi áp dụng một quy trình tuyển dụng công bằng, minh bạch: